SiA Dizajn - web stranice - web stranice za agencije za nekretnine

 CMS izrađen za potrebe Agencija za promet nekretninama  

 Višejezičnost 
 automatska izrada ponuda 
 Detaljan prikaz nekretnine s fotografijama 
  Pretraživanje i sortiranje nekretnina  

  CMS izrađen za potrebe svih vrsta web shop-ova 

 Detaljan prikaz proizvoda 
 aktuelna i prethodna cijena 
 Detaljna kategorizacija proizvoda 
 Detaljne pretrage  

 Ugradnja online plaćanja  

  CMS izrađen za smještajni i ugostiteljski kapacitet 

 Višejezičnost 
 Tri vrste upita 
 Ponuda smještaja 
 Cjenovnik  

  Web stranica za svačiji džep 

 Modul o nama 
 Modul novosti 
 Modul reference 
 Otvorite vrata u novi svijet 

  Besplatan hosting 

 Našim klijentima poklanjamo besplatan hosting za prvu godinu 

Hosting

Da bi Vaša web stranica postojala na web svijetu potrebno ju je smjestiti u odgovarajući web prostor. Ovdje u igru dolazi web hosting.
Internet hosting predstavlja zakupljeni prostor na uređajima koji se zovu web serveri koji posjeduju izuzetno dobre performanse procesora, veliku količinu radne memorije i memorije na diskovnom sistemu kako bi izvršavali povjerene im zadatke najvećom mogućom brzinom. Oni su na web spojeni stalnim web konekcijama velike propusnosti da bi se osiguralo da se svaka stranica koja je na njima smještena brzo prenese do konačnog korisnika. Obzirom da na jednom serveru može postojati i do nekoliko stotina web stranica jasno je o kojim brzinama se mora raditi kako nebi došlo do gužve u saobraćaju prilikom prenosa podataka do korisnika.
Jedna od ključnih vrijednosti za mjerenje kvaliteta hostinga je, pored brzine servera i propusnosti web konekcije i zagarantovano vrijeme dostupnosti servera - uptime. Uptime se definiše kao ukupno vrijeme dostupnosti servera u odnosu na ukupno proteklo vrijeme u određenom vremenskom periodu.

OPŠTA PRAVILA I USLOVI KORIŠTENJA USLUGA WEB HOSTINGA

OPŠTI POJMOVI

Pružaoc usluga – OD "SiA Dizajn" Sarajevo
Naručioc usluga – Svako pravno ili fizičko lice koje koristi web hosting uslugu Pružaoca usluga prema odabranom paketu web hosting usluga
Web hosting usluga - je usluga iznajmljivanja diskovnog prostora i serverskih resursa za potrebe smještanja web stranica i kreiranja i korištenja e-mail account-a.
Prostor na disku – prostor disku web servera koji je rezervisan za za potrebe smještanja web stranica i kreiranja i korištenja e-mail account-a.
Mjesečni promet – Bandwith je maksimalna količina tj. promet podataka ograničena nekim vremenskim rokom, kod naših web hosting paketa bendwith je dat na mjesečnom nivou i kreće se od 900 MB do 18 GB zavisno od izabranog paketa

USLOVI KORIŠTENJA

Pružaoc usluga će:
- Omogućiti da FTP, HTTP, POP3, SQL servisi budu raspoloživi najmanje 99,0% vremena.
- Svaki period ispod 99,0 % raspoloživosti servera besplatno produžiti pružanje usluga hostinga u trajanju perioda neraspoloživosti servera ispod 99,0% vremena.
Prekid u raspoloživosti Servisa do kojeg je došlo zbog slijedećih razloga neće se uračunati kod izračuna raspoloživosti:
a) radovi na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,
b) hakerski napad na hardversku ili softversku komponentu,
c) greška Naručioca usluga, ili kršenje ugovora od strane Naručioca usluga,
d) problem kod dobavljača usluga Pružaoca usluga,
e) problem izvan nadležnosti Pružaoca usluga,
f) utjecaj više sile.
- Pružiti izabrani paket usluga hostinga čije karakteristike su javno dostupne na www.siadizajn.ba adresi
- Naručioca usluga obavijestiti 15 (slovima:petnaest) dana pred istek Ugovora o web hostingu, te predložiti produženje istog. U slučaju neslaganja sa prijedlogom Pružaoc usluga će uz pismeno ili elektronsko obavještenje Naručiocu usluga izvršiti obustavu pružanja usluga i brisanja podataka sa servera 15 (slovima:petnaest) dana nakon isteka ovog Ugovora.
- Redovno sedmično jedanput vršiti backup podataka na web prostoru koji zauzima korisnik. Pružaoc usluga nije odgovoran za izgubljene podatke ili bilo koju štetu nastalu kao posljedica neuspješnog backupa podataka te svojim korisnicima preporučuje samostalnu izradu backupa podataka na web prostoru koji zauzima korisnik i čuvanje na vlastitom računaru.
- I zadržava pravo distribuirati Naručiocu usluga informativne poruke elektronskom poštom ili pisanim putem, samo o svojim uslugama i informacijama vezanima za korištenje usluga web hostinga.
- Pružaoc usluga smije nadgledati podatke Naručioca usluga na serverima ili pristup podacima Naručioca usluga preko mreže, za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade back-up kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja ugovora i Opštih pravila i uslova korištenja usluga web hostinga, i ostalih potreba nužnih za izvršenje ugovora.
- Resursi paketa web hostinga su definisani njegovim karakteristikama. Tokom korištenja prostora na serveru može doći do prekoračenja ovih karakteristika.
Ukoliko se radi o prekoračenju prostora na disku onemogućava se dalje dodavanje sadržaja na prostor na serveru bez prethodnog smanjenja zauzetosti prostora na serveru. Ukoliko se radi o prekoračenju mjesečnog prometa pružanje usluge se automatski obustavlja do sljedećeg obračunskog perioda tj. do početka idućeg mjeseca. - Ukoliko dođe do prekoračenja resursa koji obuhvata izabrani paket web hostinga iz člana 1. ovog Ugovora Pružaoc usluga će omogućiti Naručiocu usluga mogućnost prelaska na paket web hostinga sa proširenim karakteristikama uz naknadu razlike u cijeni između paketa.
- Davatelj usluga ne garantuje sigurnost i tajnost podataka koji se prenose putem Internet-a.
- Davatelj usluga zadržava pravo da odbije pružanje usluge zainteresiranoj stranci bez obrazloženja.
Naručioc usluga će:
- poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Pružaoca usluga.
- usluge web hostinga neće koristiti da bi:
a) prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova, (aktivnosti kojima se krši ili potiče kršenje zakona Bosne i Hercegovine ili bilo koje međunarodno priznate države)
b) distribuirao ili poticao distribuciju neprihvatljivog sadržaja: piratski software, hakerski programi ili arhive, bilo kakav pornografski sadržaj kao i slanje neželjenih e-mail poruka (SPAM poruka),
c) distribuirao ili poticao distribuciju bilo koje vrste materijala i sadržaja čija je namjena da širi mržnju na vjerskoj, rasnoj i nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.
d) se spajao na IRC ili P2P kao i: Topsites, IRC Scripts/Bots, Proxy Scripts/Anonymizers, Pirated Software/Warez, Image and Files Hosting (kao što su Photobucket ili Tinypic, RapidShare i sl.) AutoSurf/PTC/PTS/PPC sites, IP Scanners, Bruteforce Programs/Scripts/Applications, Mail Bombers/Spam, Scripts, Banner-Ad services, File Dump/Mirror Scripts (kao što je rapidshare), Commercial Audio Streaming, Escrow/Bank Debentures, High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites, Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme), Prime Banks Programs, Lottery/Gambling Sites, MUDs/RPGs/PBBGs, Hacker focused sites/archives/programs, Forumi i/ili stranice koje su povezane ili distribuiraju warez/pirated/ilegalni sadržaj, Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs, Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com), Push button mail scripts, Prenos ili Streaming Live sportskih događaja(UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF, itd.), Tell A Friend Scripts, Anonymous or Bulk SMS Gateways, Bitcoin Miners, PayDay Loan Sites (including any site related to PayDay loans, PayDay loan affiliate progams, etc)
e) bez pismene saglasnosti vlasnika podataka i računarskog ili mrežnog sistema ispitivao ranjivost sistema, zaobišao sigurnosne mjere, krivotvorio dokaze o porijeklu prometa, nadzirao, mijenjao ili brisao podatke, ili preopteretio računarski ili mrežni sistem,
f) nanio ili pokušao nanijeti štetu Pružaocu usluga ili trećoj strani,
g) zlonamjerno trošio promet ili onemogućavao ugodan rad ostalim korisnicima servera,
h) počinio ili pokušao počiniti zakonski prekršaj.
i) ...da svi elektronski dokumenti koji su pohranjeni na serveru i mogu se preuzimati, moraju biti dostupni za preuzimanje putem internet stranice i moraju biti direktno povezani uz generalni sadržaj internet stranice.
j) dijelio značajne količine mail računa ili pružao usluge web hostinga i/ili email hostinga trećim osobama,
Naručioc usluga je saglasan da Pružaoc usluga ima pravo privremeno ograničiti ili uskratiti pristup uslugama ako utvrdi da ih je Naručioc usluga koristio u svrhe iz prethodnog stava. Korisnik će biti odgovoran za svu štetu koja bi mogla nastati Pružaocu usluga ili trećoj strani uslijed kršenja bilo kojeg dijela iz prethodnog stava.

NEŽELJENI KOMERCIJALNI E-MAIL (SPAM)

Imamo politiku nulte tolerancije protiv slanja neželjene pošte, bulk e-mail i bilo koje vrste spama. "Sigurne liste" i kupljene liste se također tretiraju kao spam. Bilo koji korisnik naših usluga koji bude slao spam sa svog paketa biće isključen sa ili bez upozorenja. Pružaoc usluga zadržava pravo zahtijevati izmjene ili onemogućiti po potrebi bilo koje web stranice, pakete, baze podataka, ili druge komponente koja nisu u skladu sa našom utvrđenom politikom, odnosno da uradi izmjene u hitnim slučajevima prema vlastitom nahođenju.
Dozvoljeno je slanje e-mail poruka korisnicima koji su se prijavili na newsletter i nalaze se na mailing listi. Obavezna je potvrda prijave na mailing listu klikom na link u potvrdnom e-mailu. Obavezno je poštivanje maksimalnog broja prijavljenih e-mailova na mailing listu kao i ograničenja broja poslanih e-mail poruka po satu.

ZLOUPOTREBA WEB HOSTING USLUGA

Pružaoc usluga će suspendovati ili u potpunosti obustaviti pružanje usluga web hostinga u slučaju nepoštivanja uslova korištenja web hosting usluga. Pružaoc usluga se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu privremenim ograničenjem ili uskraćenjem pristupa uslugama web hostinga.

ARHIVIRANJE PODATAKA

Pružaoc usluga će redovno jedanput sedmično vršiti backup podataka na web prostoru koji zauzima korisnik. Pružaoc usluga nije odgovoran za izgubljene podatke ili bilo koju štetu nastalu kao posljedica neuspješnog backupa podataka te svojim korisnicima preporučuje samostalnu izradu backupa podataka na web prostoru koji zauzima korisnik i čuvanje na vlastitom računaru.

PREKID/PRODUŽENJE PRUŽANJA USLUGA

Ugovor o pružanju web hosting usluga se zaključuje na period od jedne godine uz mogućnost produženja. Pružaoc usluga će Naručioca usluga obavijestiti 15 (slovima:petnaest) dana predistek zakupljenosti web hostinga, te predložiti produženje istog. U slučaju neslaganja sa prijedlogom Pružaoc usluga će uz pismeno ili elektronsko obavještenje Naručiocu usluga izvršiti obustavu pružanja usluga i brisanja podataka sa servera 15 (slovima:petnaest) dana nakon isteka zakupljenosti web hostinga.
Svaka ugovorna strana ima pravo otkazati web hosting usluge. Otkaz se daje u pisanom obliku i dostavlja se drugoj ugovornoj strani pismenim putem sa obrazloženjem razloga otkaza. Otkaz je potrebno dostaviti minimalno 7 (slovima:sedam) dana unaprijed.
Ukoliko dođe do prijevremenog raskida Ugovora od strane Naručioca usluga Pružaoc usluga se ne obavezuje povratom razlike u naknadi koja je uplaćena za pružanje usluge web hostinga.
Naručioc usluga je saglasan da će Pružaoc usluga u slučaju raskida Ugovora nakon 15 (slovima:petnaest) dana od dana prestanka važenja ovog Ugovora izvršiti uklanjanje svih podataka sa web prostora koji jezauzimao Naručioc usluga.

PROMJENA USLOVA KORIŠTENJA

Pružaoc usluga zadržava pravo izmjene i dopune Opštih pravila i uslova korištenja web hosting usluga u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Opšta pravila i uslovi korištenja web hosting usluga važe za sve korisnike web hosting paketa Pružaoca usluga. Izmjene opštih pravila i uslova korištenja stupaju na snagu odmah po objavi na internet stranici Pružaoca usluga (www.siadizajn.ba).
Zadnja promjena izvršena 31.05.2013. godine

KARAKTERISTIKE WEB PAKETA WEB HOSTING USLUGA


BASIC
 • Prostor na disku - 200 MB

 • Mjesečni promet - 1800 MB

 • 6 e-mail adrese

30 KM / god
BASIC +
 • Prostor na disku - 400 MB

 • Mjesečni promet - 3,6 GB

 • 10 e-mail adresa

40 KM / god
ADVANCED
 • Prostor na disku - 1000 MB

 • Mjesečni promet - 18 GB

 • 20 e-mail adrese

80 KM / god
PROFESSIONAL
 • Prostor na disku - 2000 MB

 • Mjesečni promet - 36 GB

 • neograničen broj e-mail adresa

130 KM / god