back to top

Zanima te kako napisati seminarski rad

Sigurno si ga bar jednom morao predati nastavniku ili profesoru. Isto tako si se sigurno bar jednom namučio jer nisi znao kako napisati eminarski rad.

Tvojim mukama je ovdje kraj jer ti u ovom tekstu donosimo detaljan vodič koji će ti olakšati pisanje seminarskih radova i koji će omogućiti da tvoji radovi budu zapaženi kod svih profesora.

Izaberi temu za seminarski rad koja te zanima

Ovo je veoma važan preduslov dobrog i kvalitetnog seminarskog rada. Ukoliko izabereš temu koja ti je zanimljiva, pisanje seminarskog rada će ti ići mnogo lakše i više žara ćeš unijeti u samu izradu.

Svjesni smo i da ne možeš baš uvijek pisati o temi koja ti je zanimljiva, ali i za to postoji rješenje. Ukoliko pišeš o nečemu što te ne zanima ili što ti nije blisko, pokušaj da u toj temi pronađeš nešto interesantno.

Na primjer, ukoliko te zanima slikarstvo a tema je iz oblasti istorije piši seminarski koji će se baviti istorijom slikarstva.

Evo nekih dodatnih savjeta koji ti mogu pomoći prilikom odabira teme:

 • Tema treba da bude vrijedna proučavanja i da ima naučnu utemeljenost
 • Tema koju odabereš treba da ima i odgovarajuću literaturu.
 • Razmisli da li ćeš pisanjem teme naučiti nešto novo što bi ti kasnije moglo koristiti
 • Razmisli da li postoje određeni primjeri koji ti mogu koristiti za detaljnije objašnjenje onoga o čemu pišeš

Na ovaj način ćeš spojiti tebi zanimljivu temu sa nečim što te uopšte ne zanima.

Počni na vrijeme pisati seminarski rad

Kao i za sve, i za izradu seminarskog rada je potrebno vrijeme. Zato ne počinji sa radom dva dana prije roka jer ga nećeš stići napisati.

Za kvalitetan seminarski rad je potrebno uraditi istraživanje, iščitati mnogu literaturu, zatim isplanirati i napraviti konstrukciju rada i tek ga na kraju napisati.

Sve ovo zahtijeva mnogo vremena što znači da rad ne možeš tek tako stvoriti preko noći.

Uradi detaljno istraživanje prije pisanja seminarskog rada

Istraživanje je majka dobrog seminarskog rada. Zapamti to.

Da bi tvoj seminarski rad bio kvalitetan, moraš da znaš skoro sve o temi. Zato je bitno i da tu temu detaljno istražiš i da prikupiš sve podatke.

Za početak je dovoljno da počneš sa nekom opštijom literaturom koja će te upoznati sa temom i da tek onda pređeš na detaljniju i specifičniju literaturu.

U procesu istraživanja koristi sve što ti je na raspolaganju – knjige, naučne radove, Internet, (posebno wikipediju) videe, televiziju…

Takođe, kada proučavaš knjige, dovoljno je da se fokusiraš na poglavlja koja se bave temom koja te zanima.

Bitno je i da tokom čitanja literature bilježiš dijelove koji su ti bitni i korisni kako bi ih mogao/la staviti u sam rad.

Literatura koja je dozvoljena za korišćenje kod pisanja seminarskih radova

 • Master radove
 • Doktorske disertacije
 • Knjige
 • Naučne radove
 • Monografije i udžbenike
 • Enciklopedije
 • Arhivske podatke
 • Istraživačke novinske članke iz priznatih izvora
 • Zakone i zakonsku regulativu
 • Izvore sa Interneta (sajtovi ministarstava, vladinih i priznatih nevladinih organizacija i njihove baze podataka, online verzije naučnih časopisa).

Bonus savjet za pisanje seminarskih radova

Izbjegavaj vikipediju kao izvor informacija. Iako ju mnogi koriste da bi se informisali i prikupili podatke, imaj u vidu da informaciju na vikipediju može staviti bilo ko što znači da one nisu 100% sigurne.

Kako napisati dobar seminarski rad
kako napisati seminarski rad srednja škola

Uradi kostur seminarskog rada

Kostur rada je u stvari prvi i najgrublji sadržaj koji ćeš napraviti nakon što istražiš literaturu i shvatiš o čemu želiš pisati.

Naravno, sadržaj će se tokom rada mijenjati ali je veoma bitno da imaš neku prvu verziju koja će ti služiti kao vodič kako se ne bi izgubio/la i skrenuo/la na drugu temu ili pak krenuo/la o nečemu pisati naširoko.

Zainteresuj čitaoca za temu o kojoj pišeš u seminarskom radu

Ovo ćeš najlakše uraditi dobrim i zanimljivim uvodom. U uvodu ukratko predstavi temu i fokusiraj se na razloge zbog kojih si baš nju izabrao/la.

Reci zašto je baš ta tema zanimljiva i značajna. Spomeni i o čemu će biti riječi u tvom radu.

Uvod ne mora biti dug, ali je bitno da ukratko predstavi temu i sadržaj rada i da zainteresuje čitaoca da čita dalje.

Seminarski rad pisanje – Gradi priču dok pišeš seminarski rad

Baš kao što si prvo istraživao/la opšte stvari vezane za temu pa tek onda prešao/la na neke specifične, odnosno konkretne informacije tako treba da gradiš i seminarski rad.

Zašto?

Pa vrlo jednostavno – možda će tvoj rad čitati laici koji o temi ne znaju ništa. Zato je bitno da prvo saznaju neke opšte stvari o temi kako bi lakše shvatili konkretan problem.

Obrati pažnju na gramatiku i pravopis kad pišeš seminarski rad

Pregledaj pažljivo svoj tekst. Ima li u njemu grešaka u gramatici i kucanju?

Naravno da ne bi trebalo da bude jer je to odraz neprofesionalnosti i znak da svom radu nisi posvetio/la dovoljno vremena.

Ovakve greške se svakom dešavaju i sasvim su normalne. Ipak, potrebno je uložiti mnogo truda kako bi se one otklonile. To možeš uraditi na nekoliko načina:

 • Pročitaj tekst krećući se od kraja ka početku. Naš mozak je isprogramiran da čita sa lijeva na desno i zato teže uočava greške. Ukoliko se odlučiš da tekst čitaš sa kraja ka početku, lakše ćeš primijetiti greške u kucanju.
 • Koristi neki od softvera koji će tekst pregledati za tebe i dati prijedloge za njegovo unapređenje.
 • Pročitaj tekst naglas. Ovo će ti omogućiti da se fokusiraš i lakše pronađeš greške.
pisanje seminarskog rada
Seminarski rad primjer word možete pronaći na googlu

Argumentuj svoj stav u seminarskom radu

U redu je da u seminarskom radu izneseš svoje mišljenje i stav o temi o kojoj pišeš.

Na kraju krajeva, pročitao/la si mnogo literature i sasvim je normalno da imaš šta da kažeš. A tako ćeš i osvježiti rad i njegov sadržaj jer nećeš samo prepričavati nešto već napisano.

Kako bi svojim stavovima dao/la težinu i u potpunosti zablistao/la u očima profesora, argumentuj svoje stavove i potkrijepi ih naučnim radovima, činjenicama i referencama.

Ovako ćeš pokazati da ne misliš samo ti tako već i mnogi naučnici! Takođe, pokazaćeš i da si nešto zaista naučio/la o temi i da zaista vladaš materijom.

Uvijek navedi reference u seminarskom radu

Pod referencama se podrazumijeva sva literatura koja je korištena pri izradi rada.

Veoma je bitno da se pravilno navede sve i jedan izvor koji je korišten. Ovo je ne samo kolegijalno već i neophodno jer se nenavođenje autora smatra plagiranjem.

Plagiranje je krivično djelo i u akademskim krugovima može koštati karijere i ugleda.

Naravno, dozvoljeno je parafraziranje ali uzmi u obzir da nešto treba da prepričaš svojim riječima i jasno interpretiraš kako bi se to smatralo parafraziranjem.

Bonus savjet za pisanje seminarskog rada

Ukoliko si od nekoga preuzimao grafikone ili slike, ne zaboravi da navedeš izvor i za njih! PObrini se da seminarski rad naslovna strana bude atraktivna

Postoji nekoliko načina na koje možeš da citiraš autore u svom radu, a najčešći je APA metod.

Ukoliko želiš da u određenom dijelu teksta citiraš nekog autora, koristeći APA metodu onda možeš da ubaciš dio originalnog teksta iz rada, staviš tačku i odmah u zagradu, iza tog citiranog dijela napišeš prezime autora, opet staviš zarez i dodaš godinu kada je rad objavljen.

Na primjer: CITAT IZ NEKOG RADA… (Tomić, 2022).

Drugi način je da prezime autora staviš odmah na početak te da se citat pojavi u nastavku rečenice.

Na primjer: Tomić (2022) ističe da je PA CITAT IZ NEKOG RADA.

Uzmi u obzir da je sve ove citate iz teksta potrebno navesti i u pregledu literature te da za to postoje određena pravila. S obzirom da su pravila različita za različite tipove literature, najbolje je da se oko ovoga posavjetuješ sa mentorom. Takođe, više o APA metodi možeš pronaći na ovom sajtu.

Bonus savjet:

Navođenje literature u pregledu možeš vršiti automatski u wordu. Idi na opciju References pa Bibliography nakon čega možeš odabrati stil biografije koji želiš.

Pisanje seminarskh radova nalog

Vodi računa o strukturi seminarskog rada

Jedan od preduslova kvalitetnog seminarskog rada je i odgovarajuća struktura. Svaki seminarski rad bi trebao da ima uvod,  glavni dio, zaključak i pregled literature da bi uopšte mogao da se smatra seminarskim radom.

 • Uvod treba da predstavi neke osnovne karakteristike teme o kojoj se piše i da ju čitaocu približi.
 • Glavni dio seminarskog rada sadrži sve ono što se tiče teme, odnosno sve informacije koje si prikupio/la. Glavni dio treba i da je najduži i tu možeš staviti slike i grafikone, ali je bitno i da njih potkrijepiš odgovarajućim naučnim izborima.
 • Zaključak predstavlja rezime svega što si napisao/la o toj temi. U ovom dijelu možeš i da izneseš vlastiti stav i mišljenje o temi seminarskog rada.
 • Pregled literature predstavlja listu, odnosno popis sve literature (knjiga, radova, studija, publikacija…) koje si koristio/la u seminarskom radu.

U pojedinim seminarskim radovima, u zavisnosti od zahtjeva profesora i toga da li ideš u školu ili na fakultet, ćeš morati ukratko napisati i metodologiju koju si koristio/la. Moguće je uključiti i predstavljanje osnovnih pojmova koji su vezani za temu, definicije, podjele te priloge kao što su tabele, grafikoni i slike.

Kako napisati dobar seminarski rad i pravilno formatirati tekst

 • Seminarski rad piši veličinom fonta 12
 • Koristi neki ustaljen format teksta (najbolje Times New Roman ili Arial)
 • Koristi podnaslove – najbolje pomoću Wordove opcije Heading. Uvod, razradu, zaključak i pregled literature formatiraj kao naslove u Wordu.
 • Poravnaj tekst na justified
 • Koristi A4 format stranice
 • Razmak između linija treba da bude 10pt, a između pasusa 1,5 linija
 • Numeracija stranica je obavezna, ali od nje izostavi početnu stranu i sadržaj
pisanje seminarskog rada primjer

Naslovna strana seminarskog rada

Početna ili naslovna strana seminarskog rada treba da sadrži neke osnovne informacije o tebi i o temi koju obrađuješ.

Potrudi se da ovdje uključiš

 • Naziv škole ili fakulteta
 • Naslov seminarskog rada i oznaku da je u pitanju seminarski rad
 • Naziv predmeta u sklopu kojeg pišeš seminarski rad
 • Svoje ime i prezime
 • Ime mentora sa titulom. Npr. prof dr. Ime  Prezime
 • Mjesto i datum

Završna riječ

Kao i za sve, i za pisanje seminarskih radova je potrebno vrijeme i mnogo truda i rada. Pažljivo isplaniraj i istraži svoju temu i već si na pola puta da uspiješ.

Vjerujemo da će se sav trud isplatiti kada dobiješ najbolju ocjenu.

Na kraju krajeva, kada savladaš ovu vještinu, možeš da pišeš radove za druge i da unovčiš svoje znanje. Srećno sa pisanjem!

Preporučujemo i ovo

drugi upravo čitaju

Trikovi sa mišem i prečice na tastaturi za Google Chrome

Najbolji trikovi sa mišem i prečice na tastaturi za Google Chrome Koristite li Google Chrome kao zadani web preglednik? Znate li najbolje prečice na tastaturi...

Kako riješiti probleme bežične mreže [WIFI]

Bežične mreže nam omogućavaju da pretražujemo internet bez upotrebe mrežnog kabla. Međutim, veza koja se oslanja na radio talase za prenos podataka podložna je različitim...

Osnove Windows 10: Kako pauzirati i onemogućiti ažuriranja

Ažuriranja za Windows 10, koja Microsoft redovno šalje...

može te zanimati

Obrazovne GIF animacije koje objašnjavaju kako stvari funkcioniraju (2. dio)

Drugi dio edukativnih GIF animacija uči nas kako...

Trebate email adresu za jednokratnu upotrebu? Isprobajte ove sjajne usluge!

Adrese e-pošte za jednokratnu upotrebu su lažne adrese...

Korisni kompjuterski savjeti i trikovi

Greškom ste smanjili veličinu ekrana i sada ne...

Osnove Windows 10: Kako pauzirati i onemogućiti ažuriranja

Ažuriranja za Windows 10, koja Microsoft redovno šalje...

Kako odblokirati blokiran telefon?

Imate hitnu situaciju i želite saznati kako odblokirati blokiran telefon? Ovo je 100% provjeren način da to uradite bezbolno. Došli ste u situaciju da je...

Kako Napraviti Biznis Profil Na Instagramu

Zanima te Kako Napraviti Biznis Profil Na Instagramu? Instagram nije samo platforma za fotografije i video zapise na kojima će Vaši prijatelji lajkat. Instagram je...